E-Barobirlik Dergisi Sayı 52

MAKALE barobirlik 2 Bir kara haber… Bin bir zorluğa rağmen görevini ya- pıyordu. Ekmeğini tertemiz alın teriyle ka- zanmak için var gücüyle çalışıyordu. 26 yaşındaydı. Hayalleri vardı ve ha- yallerinden büyük sorumlulukları. Annesine, yatalak dedesine, evvelki yıl traktör kazasında görme engelli hale gelen babasına bakıyordu. Ev- lilik için gün sayıyordu. Gebze’ye gitmişti. Kendi alacağı için değil, müvekkili- nin hakkını korumak için haciz ma- hallindeydi. Bir haydut tarafından vuruldu. Ken- dini her hakkın üzerinde gören o şehir zorbası, Avukat Ersin Arslan’ı hayattan kopardı aldı. Katili lanetledik. Mesleğini icra eden, bireyin hakkını savunan avu- katı hasım, hatta düşman gören zihniyeti kınadık. Hukuk düzenini ve demokrasiyi tehdit eden toplumsal şiddetle top yekûn mücadele etme- miz gerektiğini bir kez daha hatır- lattık. Bunlar doğal tepkilerimizdi, ilk anda yapılması gerekenlerdi. An- cak tepkimizi ve üzüntümüzü sosyal medyada paylaşmakla, basın açık- lamaları yapmakla yetinemezdik. Meslektaşlarımızla kenetlenmeli, somut bir icraat ortaya koymalı, ha- yatlara dokunmalıydık. Cenaze günü meslektaşımızın arka- daşları Ersin’in hayalinin, anne baba- sına bir ev almak olduğunu söyledi- ler. Hemen o gün meslektaşlarımız arasında bir dayanışma kampanyası başlattık. Saatler içerisinde yarım milyon Türk lirası toplandı. Birkaç gün içerisinde ……. TL’na ulaştık. Ya- şadıkları acıyı kelimelerin tanımla- makta yetersiz kalacağı aileye “bize izin verin evladınız yerine biz sizi sarıp sarmayalım, elinizi tutalım” dedik. Toplanan parayı genç mes- lektaşımızın varisleri olan anne ve babasının hesabına yatırdık. Meslek örgütlerinin birinci görevi mesleki dayanışmadır. Üst Birliklerinin ça- tısı altında emsalsiz bir dayanışma gösteren meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Merhum meslektaşımız Avukat Ersin Arslan adına hep birlikte onun hayalini gerçekleştirmiş olduk. İcra, devletin egemenlik gücünün ete kemiğe büründüğü, somutlaştığı alandır. Devletin cebri icrası aksar ise, yargının etkinliği zarar görür. Aksa- manın neden olduğu boşluğu hukuk dışı güçler doldurmaya kalkışır. İcra sürecinin nerelerde aksadığını en iyi yaşayanlar bilir. En etkin çö- züm önerileri de genellikle, sürecin içindekilerce yapılabilir. Bazı sorun- ların çözümü inanılmayacak kadar basit olabilir. Yeter ki teşhis doğru olsun. Biz de en iyi bilmesi gereken- lere, yani meslektaşlarımıza sorduk. Meslektaşlarımızdan 7187 yorum ve öneri geldi. Onları tasnifledik. Kapsamlı bir rapor haline getirdik. Yetkili makamlar nezdinde takibi- ni yapacağız. Rapora “ http://tbb. av.tr/468” adresinden erişebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar çok sorunu adım adım çözeceğiz. Bir numaralı sorun, kuşkusuz, şidde- tin önlenmesi ve meslektaşlarımızın can güvenliğinin korunmasıdır. Ha- ciz mahallindeki zorbalık, doğrudan doğruya devletin egemenliğine ortak olma iddiasıdır. Fiili haciz sı- rasında avukatların ve diğer katı- lanların güvenliğini sağlamak üzere icra memurunun kolluk görevlisi ile hacze gitmesi zorunlu hale getiril- melidir. Bu talebimizi gazete ilanları ile duyurduk. Milletvekilleri ve siyasi partilerin grup başkanlıklarıyla te- masa geçtik. Adalet Bakanlığından destek talep ettik. Önümüzdeki ya- sama döneminde çözüleceğine ina- nıyoruz. Bir telefon… Telefonda Ersin kardeşimizin annesi Gülver Hanımefendi. Yüreğinin acı- sı sesinde. Oğlunun davasını kimin takip edeceğini soruyor. “Hepimiz edeceğiz, meslektaşlarımız edecek” diyorum. “Evlatlara yük olmayalım, masraflarını ben karşılamak isterim” diye cevap veriyor. Gözlerim nem- leniyor. Yutkunuyorum. “Siz merak etmeyin” gibi bir şeyler söylüyorum, yüreğimde kabaran isyanın içinden. O haydut, başkasının hakkını işte böylesine aziz bilen tertemiz bir ailenin evladına kıydı üç kuruşluk kurşunuyla. “İcra” yargının üvey evladı değildir Başka canlar yanmadan haciz me- kanlarında güvenliğin sağlanması hem kamu düzeninin hem devlet egemenliğinin korunması açısın- dan zorunlu. Yargının etkinliğinin sağlanması için icra süreçlerindeki aksaklıkların giderilmesi gerekiyor. “İcra” yargının üvey evladı değildir, yargının ve Devletin olmazsa olma- zıdır. Biz, sorunun değil çözümün parça- sıyız. Söylenmiyoruz, söylüyoruz. Çözüm üretiyoruz. Takip ediyoruz. Gencecik meslektaşım Avukat Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Av. Prof .Dr. Metin Feyzioğlu AVUKAT ERSİN ARSLAN’A RAHMETLE (1994 -2021)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1